PROF.DR.YAŞAR SÜMER YAMANER’İN ÖZGEÇMİŞİ

 

Prof.Dr.Yaşar Sümer Yamaner, 23 Ekim 1962’de Trabzon’da doğmuştur. İlköğrenimini Trabzon’da, orta ve lise öğrenimini 1972 - 1980 yılları arasında İstanbul Alman Lisesi’nde tamamlamıştır. 1980 yılındaki Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda Türkiye genelinde 8. olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazanmış ve bu fakülteden 1986 yılında mezun olmuştur. 16 Ocak 1987 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Öğrencisi sıfatıyla Genel Cerrahi İhtisası’na başlamıştır. 11 Ağustos 1992 tarihinde, “Sıçanlarda oluşturulan Deneysel İnce Barsak Tıkanıklığında Somatostatin Analoğu Octreotide (SMS 201-995) Uygulamasının Etkileri” başlıklı uzmanlık tezi ile Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitiminin son 1.5 senesinde Cerrahi Endoskopi Laboratuarında tanısal ve girişimsel üst ve alt gastrointestinal endoskopi eğitimi almış ve bizzat bu işlemleri uygulamıştır. Aynı dönemde başta laparoskopik kolesistektomi olmak üzere laparoskopik cerrahi girişimler konusunda da eğitilmiştir. Uzmanlık sınavından sonra Ocak 1993’e kadar aynı fakültede kadrosuz gönüllü olarak çalışmıştır. Mayıs - Haziran 1993 döneminde İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde kısa dönem bedelli olarak askerlik hizmetini ifa etmiş, takiben Haziran 1993’de Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi’nde Zorunlu Devlet Hizmeti’ne başlamıştır. Adı geçen hastanenin ameliyathanesini kurup faaliyete geçirmiş ve son bir senesi başhekim olmak üzere Ekim 1995’e kadar çalışmaya devam etmiştir. Ekim 1995’de İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı B Servisi’nde göreve başlamıştır. 19 Kasım 1998 tarihinde “Genel Cerrahi Doçenti”, 28 Aralık 2004 tarihinde de “Genel Cerrahi Profesörü” unvanını almıştır.

Prof.Dr.Yaşar Sümer Yamaner halen İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı bölümde Genel Cerrahi klinik ve ameliyathane faaliyetlerinin yanısıra Cerrahi Endoskopi Laboratuarı’nda tanısal ve girişimsel üst, alt gastrointesinal ve biliyer endoskopik girişimleri de bizzat yapmaktadır.

Prof.Dr.Yaşar Sümer Yamaner’in SCI kapsamındaki yurt dışı dergilerde 16, SCI kapsamında olmayan yurt dışı dergilerde 1 basılı yayını bulunmaktadır. Bu yayınların beşine, yine SCI kapsamındaki dergilerde toplam 20 atıf yapılmıştır.

Yurt içi hakemli dergilerde dördü İngilizce, 30’u Türkçe olmak üzere 34 basılı yayını mevcuttur.

Uluslar arası kongrelerde sunulmuş 8 bildirisi, 2 posteri olup bir uluslar arası toplantıda panelistlik yapmıştır.

Ulusal bilimsel toplantılarda 15 panel konuşması ve konferansı, ulusal kongrelerde sunulmuş 24 bildirisi ve 4 posteri bulunmaktadır. Konusunda 8 kitap bölümü yazmış bir kitap bölümü çevirisi yapmıştır.

Prof.Dr.Yaşar Sümer Yamaner, ilgi alanına giren konularda eğitim almak üzere kısa sürelerle yurt dışında bulunmuştur. Bunların içinde en önemlileri, 1997 yılında European Surgical Institute bünyesinde (Hamburg, Almanya) katılmış olduğu “İleri Laparoskopik Teknikler” ve “Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı” eğitimi, Şubat 2001’de Cleveland Clinic Florida (Ft.Lauderdale, ABD) bünyesinde katılmış olduğu “Endorektal Ultrosonografi” eğitimi ve 2002 yılında Wiesbaden’de (Almanya) katılmış olduğu “Endoskopik Ultrasonografi” eğitimidir.

Bugüne kadar, üçü klinik, dördü deneysel olmak üzere toplam 7 uzmanlık tezi yönetmiştir.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Tıbbi ve eğitim faaliyetlerinin yanısıra, klinikte kullanılan birçok elektronik aletin bakım ve onarımı, bilgisayar sistemlerinin kurulup çalıştırılması konularında faaliyet göstermekte olup hususi pilot lisansı sahibidir.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

 

ANA SAYFA